تعیین عوارض صادراتی برای کالاهای صادراتی

تاکید بر اجرای بخشنامه های محدودیت، ممنوعیت و تعیین عوارض صادراتی برای کالاهای صادراتی و لزوم اطلاع رسانی و آموزش همکاران گمرکی

تعیین عوارض صادراتی برای کالاهای صادراتی

تعیین عوارض صادراتی برای کالاهای صادراتی

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*