تخصیص ارز وارداتی

قبل از واردات کالا باید مراحل زیر انجام شود :

  • اخذ مجوزات قانونی از وزارتخانه های ذیربط
  • برای کالاهایی که با ناوگان خارجی حمل می شوند اخذ مجوز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
  • اخذ بیمه نامه
  • دارا بودن کارت بازرگانی یا مجوز موردی

وارد کننده با در دست داشتن تقضای گشایش LC و فرم ثبت سفارش تائید شده در اداره کل مقررات صادرات و واردات به بانک مراجعه می کند. بانک اعتبار ثبت سفارش را بررسی می کند و در قسمت نوع معامله اگر ارز سیستم بانکی خورده باشد تامین ارز به شکلهای زیر امکان پذیر است یا ارز منشا خارجی دارد
یا ارز حاصل از صادرات و یا از خارج به حساب ارزی مشتری ارزی حواله گردیده به نرخ ارز رسمی تامین می گردد .

نحوه تامین وجه اعتبار اسنادی دیداری :

گشایش اعتبار اسنادی با دریافت هم ارز ریالی و فروش ارز به نرخ رسمی ، امکان پذیر است : میزان پیش دریافت برای واردات در روز گشایش اعتبار حداکثر تا ۳۰ درصد معادل ریالی مبلغ اعتبار تامین می گردد و باقیمانده وجه اعتبار باید تا روز معامله اسناد توسط وارد کننده تامین گردد . برای نهادهای دولتی و وزارتخانه ها که از بودجه عمومی استفاده می کنند میزان پیش دریافت معادل ۱۰۰ درصد خواهد بود. با توجه به نحوه وصول پیش دریافت ، بانک ها موظفند به هنگام گشایش اعتبار اسنادی نسبت به دریافت پوشش کافی به منظور وصول بقیه وجه اعتبار اسنادی بنا بر اعتبار متقاضی اقدام نمایند .

پیش پرداخت معادل دریافت ریالی از وارد کننده قبل از تاریخ معامله اسناد به نرخ روز دریافت می شود و تسویه حساب نهایی در روز ظهر نویسی به نرخ روز معامله اسناد یا سر رسید پرداخت (اعتبارات اسنادی مدت دار ، ریفاینانس ) برای بقیه مبلغ اعتبار اسنادی انجام خواهد شد . وارد کننده باید در مهلت های مقرر شده نسبت به تامین ارز یا هم ارز ریالی اقدام کند و در صورت تاخیر در تامین ارز از سوی وارد کننده باید دیرکرد را بانک اخذ کند

تعیین سر رسید اعتبار اسنادی

تعیین سر رسید اعتبار اسنادی با درخواست وارد کننده با توجه به اعتبار وی تا حداکثر ۱۸ ماه از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی بلامنع است
اعتبار اسنادی و بروات اسنادی گروه کالایی ۱ تا ۹ امکان پذیر است و گروه ده مجاز نیست

اسناد در اعتبارات اسنادی:

ارائه بیمه نامه ایرانی و گواهی بازرسی برای کلیه کالاها الزامی است

تائید اسناد سیاهه تجاری ، گواهی مبدا ، گواهی بازرسی ، سیاهه کرایه حمل توسط اتاق بازرگانی کشور ذینفع یا مبدا حمل ، یا محل ساخت الزامی است

اعتبار اسنادی مدت دار:

گشایش اعتبار اسنادی مدت دار با شرط پرداخت وجه اسناد حداکثر تا ۱۲ ماه پس از تاریخ معامله اسناد یا تاریخ بارنامه با ارائه پروفورما یا قرارداد تجاری

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*