ثبت سفارش خودرو گذر موقت

با استفاده از مجوز عبور، مسافران غیر مقیم ایران می‌تواند به مدت ۳ ماه و بدون اظهار نامه یا تایید وجه الضمانی به گمرک از خودرو شخصی خود در داخل کشور استفاده کنند.

طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، این مرکز می‌تواند با توجه به درخواست متقاضی و با داشتن عذر موجه او، مدت استفاده از خودرو در داخل کشور را تا پایان مجوز تمدید کند. مسافران در صورتی می‌توانند از این مقررات استفاده کنند که قبل از ورود به کشور، حداقل ۳ ماه در خارج اقامت داشته باشند.

دفترچه کارنه دو پاساژدریافت دفترچه کارنه دوپاساژ

این روش برای کشورهایی است که عضو کنوانسیون کارنه‌ دو پاساژ هستند و مسافران می‌توانند از این طریق نسبت به دریافت خودرو‌های گذر موقت اقدام کنند. اگر مسافری اعتبار ویزا نداشته باشد امکان استفاده از کارنه‌ دو پاساژ را ندارد. کارنه دو پاساژ تنها برای مسافرانی است که ویزای معتبر دارند.

*دفترچه کارنه دو پاساژ، دفترچه عبور گمرکی از طریق مرزهای زمینی و عبور ترانزیتی وسایل نقلیه از کشورهای متعدد به یک کشور است.

 

قوانین اخذ پلاک گذر موقت

افرادی که در مناطق آزاد سکونت دارند می‌تواند با استفاده از مدارکی که سکونت فرد در منطقه را اثبات می‌کند نسبت به دریافت پلاک گذر موقت اقدام کند.

اشخاصی که پلاک گذر موقت در منطقه آزاد دریافت می‌کنند نمیتوانند با خودرو خود در سراسر کشور تردد کنند و استفاده از خودرو تنها در همان منطقه امکانپذیر است.

مدارک لازم جهت اخذ پلاک گذر موقت

افرادی که قصد استفاده از خودروهای گذر موقت را دارند باید از گمرک معرفی‌نامه ویژه‌ای دریافت کنند. این معرفی‌نامه باید دارای مهر برجسته باشد.

دیگر مدارک مورد نیاز پرونده سبز گمرکی (کارنه‌ دو پاساژ) و مدارک شناسایی مالک است. اشخاصی که مقیم ایران نیستند می‌توانند از پاسپورت یا گواهینامه رانندگی بین المللی استفاده کنند.