جزئیات صادرات و واردات مردادماه

آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در خصوص آمار ماهانه صادرات و واردات گمرکی کشور نشان می دهد در نخستین ماه سال جاری، ۲۰۴۱ هزار تن کالا به ارز ۲۷۹۴ میلیون دلار به کشور وارد شده است که در این ماه ۸۳۰۲ هزار تن کالا نیز به ارزش ۲۹۶۸ میلیون دلار از کشور صادر شده است.

این آمار در اردیبهشت ماه با تغییراتی همراه بوده است. به گونه ای که در دومین ماه سال، ۳۳۲۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۷۳۱ میلیون دلار به کشورمان وارد شده است که در طرف مقابل، در این ماه ۸۵۷۹ هزار تن کالا به ارزش ۳۳۵۲ میلیون دلار به کشور وارد شده است.
اما در خردادماه امسال، مقدار وزنی واردات نسبت به ماه قبل، با کاهش مواجه شده است. به گونه ای که در این ماه، ۳۱۸۴ هزار تن کالا به ارزش ۳۹۴۵ میلیون دلار به کشور وارد شده است. بنابراین ارزش واردات در خردادماه نسبت به ماه قبل، رشد داشته است. از سوی دیگر در سومین ماه سال، کالاهای صادراتی از لحاظ وزن و ارزش افزایش داشته است. به بیان دیگر در این ماه، ۱۳۰۸۷ هزار تن کالا به ارزش ۴۳۶۸ میلیون دلار از کشورمان صادر شده است.

آمار مربوط به تیرماه مشاهده می شود. بر این اساس ۳۹۶۳ هزار تن کالا در نخستین ماه تابستان به کشورمان وارد شده است که معادل ارزشی آن، ۴۱۰۶ میلیون دلار برآورد شده است. در این ماه ۸۳۶۴ هزار تن حجم صادرات از کشورمان بوده است که ارزش آن معادل ۳۶۵۰ میلیون دلار تعیین شده است.

در مردادماه سال جاری، بر خلاف ماه های قبل، شاهد افت رقم واردات و صادرات هستیم. به گونه ای که در دومین ماه تابستان، ۱۳۱۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۰۵۵ میلیون دلار به کشور وارد شده است که در سمت صادراتی نیز، مشخص است که ۷۱۴۲ هزار تن کالا به ارزش ۳۳۲۳ میلیون دلار صادر شده است.

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*