روش های پرداخت در صادرات

الف- پرداخت نقدی : بخشی از پرداخت ها در تجارت خارجی به صورت نقدی و با استفاده از پول و چک صورت می گیرد. بانک هایی که در زمینه مبادلات خارجی فعالیت دارند معمولا دارای حساب های سپرده در بسیاری از بانک ها در کشور دیگر هستند . صادرکنندگان با مراجعه به این بانکها پرداخت های خود را انجام می دهند.

ب- پرداخت از طریق حساب جاری : براساس این روش فروشنده کالای مورد معامله را جهت خریدار ارسال میکند بدون اینکه همراه آن اسناد و مدارکی برای پرداخت تحویل داده شود. در واقع این روش یک نوع معامله نسیه یا مدت دار است که براساس آشنایی و اعتماد بین خریدار و فروشنده انجام می گیرد.

ج – پرداخت به وسیله برات یا سفته : استفاده از برات در تجارت خارجی از مهمترین و متداولترین روش ها است. استفاده از برات به معاملات جنبه رسمی و قانونی بیشتری می دهد.

د- اعتبارات اسنادی : اعتبارات اسنادی به معنی هرگونه ترتیباتی، تحت هرنام یا توصیفی که بدان وسیله یک بانک به درخواست و طبق دستورات یک مشتری یا از طرف خود در مقابل ارائه اسناد معین موظف است پرداختی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او انجام دهد.

 

انواع اعتبارات اسنادی :

  • اعتبار اسنادی قابل برگشت : این اعتبار می تواند در هرزمانی بدون اخطار یا اطلاع قبلی به فروشنده ، اصلاح یا ابطال شود.
  • اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت : این اعتبار صرفا با موافقت طرفین قابل اصلاح یا تمدید است.
  • اعتبار اسنادی گردان : اعتباری است که مبلغ آن بدون نیاز به اصلاحیه تجدید می شود.
  • اعتبار اسنادی ردکلوز : با درج عبارت مخصوص که بر مبنای آن بانک ابلاغ کننده مجاز به ارائه پیش پرداخت قبل از ارائه سند می شود. علت نام گذاری این اعتبار این است که جهت جلب توجه به ماهیت خاص این نوع اعتبار، عبارت آن با جوهر قرمز درج می گردد. این نوع اعتبار در مواردی که واسطه ها در زمینه تجاری نیاز به سرمایه گذاری از قبل دارند و یا خریدار تمایل به ایجاد تسهیلات از این قبیل می باشد، حائز اهمیت است.
  • اعتبار اسنادی قابل انتقال : اعتباری است که می تواند توسط ذینفع اول به یک یا چند ذینفع ثانوی منتقل شود. معمولا زمانی این نوع اعتبار مورد استفاده قرار می گیرد که ذینفع اول خود یک واسطه و تهیه کننده کالا نیست و بدین ترتیب تمایل دارد که تمام یا قسمتی از تعهداتش به تهیه کننده اصلی که همان ذینفع بعدی است انتقال یابد. این نوع اعتبار فقط یک بار قابل انتقال است و ذینفع بعدی نمی تواند آن را به نفر سوم منتقل کند.
  • اعتبار اسنادی اتکایی : این نوع اعتبار حاکی از صدور اعتبار دوم توسط فروشنده به نفع تهیه کننده کالا است. تحت اعتبار اسنادی اتکایی، فروشنده اعتبار را به عنوان وثیقه به بانک ابلاغ کننده ارائه و پیشنهاد صدور اعتبار اسنادی دوم را می نماید.

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*