شرایط ترخیص کامیونهای وارداتی دست دوم

شرایط ترخیص کامیونهای وارداتی دست دوم اعلام شد

دفتر واردات گمرک بخشنامه ترخیص کامیون‌های وارداتی را ابلاغ کرد.

به گزارش خودروتک  ، در بخشنامه گمرک آمده است، پیرو بخشنامه های شماره ١۴٩٢٣۵١/٢۵٣ مورخ ٣/١٢/٩٩ و ١١- ٢٨٩٨/١٨۴ مورخ ١۶/٩/٩٩ و ١- ٣۵٣۶/١۵٨ مورخ ٢۴/٨/٩٩ موضوع ترخیص کامیون های بند ( ث ) ماده (٣ )  قانون احکام دائمی واردات کامیون های حداکثر سه سال کارکرده از محل تصویب نامه شماره ٨٧۶١۵/ت۵۵٢٨۴هـ مورخ ۴/٧/٩٩ هیات محترم وزیران به پیوست تصویر نامه شماره ٧١/١٧۵۵٨۴ مورخ ۶/١٢/٩٩ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی منضم به نامه شماره ٢٩٣۵۵۵/۶ مورخ ٣/١٢/٩٩ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت ، معدن و تجارت  منضم به آخرین لیست شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش مورد تائید آن وزارتخانه ارسال و اعلام میدارد: واردات کامیون های موضوع بندقانونی مذکور مشروط به وجود خدمات پس از فروش و براساس ضوابط تبصره ذیل ماده ( ٢) آیین نامه اجرایی فوق الذکر صرفا کامیون ( با نشان تجاری کشورهای اروپایی ، ژاپن و کره ) مجاز به ورود می باشد . خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند . مسئولیت حسن اجرای بخشنامه با بالاترین مقام اجرائی گمرک مربوطه می باشد.

همچنین مکاتبه وزارت صمت نیز در خصوص فهرست شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش مورد تایید وزارت صمت، قابل مشاهده است.

همانطور که استحضار دارند؛ به استناد آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، واردات کامیون های موضوع بند قانونی مذکور مشروط به وجود خدمات پس از فروش انجام می شود. بر این اساس، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۹۳۵۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ (ثبتی ۱۷۳۷۱۷) مدیر کل محترم صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به آخرین لیست شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش مورد تایید آن وزارتخانه ایفاد می گردد.

مزید استحضار طبق ضوابط تبصره ذیل ماده (۲) آیین نامه اجرایی صدر الذکر صرفا کامیسیون های با (نشان تجاری کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی) مجاز به ورود می باشند. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع برای هماهنگی و اجرا به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردد.

دیدگاه خود را بیان کنید

You must be logged in to post a comment.*