فرصت های شغلی

تجربه شیرین کار در محیطی پویا

حضور در محیطی صمیمی، فعال و پویا، نخستین مزیت پیوستن به محورنشان می باشد. کار در کنار افراد با انگیزه، متخصص و مسلط به حوزۀ کاری خود، بستر مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی شما است.

شما برای پیوستن به مجموعه ما، می‌توانید به فرم فرصت­ های شغلی مراجعه نمایید و چنانچه خود را واجد شرایط ارسال درخواست کار می‌دانید، فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید و ما پس از ارزیابی اولیۀ درخواست شما، تماس خواهیم گرفت.

 

“ما چشم به راه نیروهای با انگیزه و متخصصی هستیم که کار کردن در محیط کاری پر رونق و هدف مند را برگزیده‌اند”