اظهارات صالح آبادی سرنوشت ارز ۴۲۰۰

«علی صالح‌ آبادی» در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی، اعضای اتاق‌های بازرگانی و تولیدکنندگان با اشاره به بهبود شاخص‌های اقتصادی، گفت:...