سوبارو بهترین خودروساز بازار آمریکا

نتایج این فهرست، از مجموع امتیازات دریافت شده از تست­‌های جاده­‌ای، رضایت مالکان، ایمنی و قابلیت اطمینان مربوط به هریک از برندها...