چند اشتباه بازار ارز را به این جا کشید

فرزین نوزدهم دی ماه در حالی که قیمت ارز همچنان در کانال ۴۰ هزار تومان بود راهی دبی شد؛ سفری که برای...