علل برگشت محصولات کشاورزی صادراتی

شاپور علایی مقدم در گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر درباره علل برگشت محصولات کشاورزی صادراتی گفت: به طور کلی محصول مرجوعی از کشور‌ها...