برگ سبز گمرکی چیست؟

نمونه برگ سبز گمرکی برگ سبز گمرک یکی از مهم ترین اسنادی است که شما برای صادرات و واردات هر نوع کالایی...