صادرات نخستین محموله یخچالی از بندر کنگان به قطر

به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عبدالمحمد نادری مدیر اداره بندر و دریانوردی کنگان در تشریح این خبر اظهار کرد: در...