تبدیل فورد ترانزیت به کمپر

فورد ترانزیت، گزینه مناسبی برای تبدیل به یک خانه متحرک است. برهمین اساس شرکت فورد، مجموعه کمپرهای Transit Custom Nugget را در...