واردات تلفن همراه با نرخ نیمایی و دلار آزاد گرانی به همراه دارد

التهاب در انتظار بازار امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه معتقد است از یک سو مجلس با تصویب مصوبه‌ای حقوق ورودی...