با ممنوعیت ناگهانی صادرات

استاندار آذربایجان‌غربی، گفت: بیش از ۲ هزار کامیون سیب درختی استان به‌سبب ناهماهنگی گمرک و وزارت صمت در گمرکات کشور دپو شده...