حجم سنگین واردات قطعات خودرو

برنامه‌های وزارت صمت جدید برای واردات خودرو وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت می‌گوید در یک برنامه زمانبندی که همزمان مقیاس تولید...