ورود فورد ماستنگ مک-ای به ناوگان پلیس

احتمال دارد که اهالی ایالت میشیگان واقع در شرق ایالات متحده، در آینده نزدیک شاهد عبور فورد ماستنگ مک-ای به عنوان خودروی...