واردات موز با ارز آزاد

رضا نورانی با بیان اینکه در حال حاضر موز کیلویی ۵۰ هزار تومان در بازار عرضه می شود، گفت: در شرایط کنونی...