صادرات نفت اوج گرفت

کاهش تولید یکجانبه عربستان همزمان با سیاست محدودیت عرضه اوپک‌پلاس به کشور‌هایی نظیر ایران که معاف از کاستن تولید نفت هستند، از...