پای واردات روی گلوی فرش ایرانی!

ابریشم تولید داخل کیفیت کافی ندارد رافع رئیس مرکز ملی فرش اظهار کرد: اگرچه کشورهای زیادی مثل نپال، هند، افعانستان و پاکستان...