برچسب: کارت بازرگانی

قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی
اتاق بازرگانی

این مرکز تجاری توسط تقاضای تجار و به پیشنهاد وزارت اقتصاد کشور تاسیس شد، تا بتواند منافع بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن...

کارت بازرگانی
تعلیق کارت بازرگانی

تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را تا پایان شهریور ماه به ۷۰ درصد نرسانند. رییس سازمان توسعه تجارت ایران...