معضل ارز دولتی و معافیت گمرکی کالاهای وارداتی

  از عمده مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تامین انرژی و زیرساخت های آنهاست. افزایش تعداد کارخانه های جدید بدون فکر نسبت...