حجم قابل توجهی از کالای صنعتی و اساسی در بندر شهید رجایی معطل مانده است

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: مرکز واردات کالاهای صنعتی بندر شهید رجایی است و بر اساس گزارش‌های دریافت شده حجم قابل‌توجهی از کالاهای...