مجوزهای ۳۷ گانه ترخیص کالا در گمرک

طبق قانون تمامی کالاهای وارداتی ابتدا باید مجوز ثبت سفارش را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ و سپس کالا به...