صادرات کشمش

کشمش یکی از اقلام مهم صادراتی به ترکیه است و با توجه به اینکه این محصول دارای انواع متنوعی است می توان...