معرفی فورد ماستنگ دارک هورس ۲۰۲۴

مشخصات فنی فورد ماستنگ دارک هورس ۲۰۲۴ دارک هورس به عنوان تریم پرچمدار از ماستنگ ۲۰۲۴ به پیشرانه ۵ لیتری V8 با...